แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     
แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.เขาล้าน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2559