แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
   
 
   

 อบต.เขาล้าน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2559