กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7

รายละเอียด :
    

 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.  นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  โดยมี นายวิจิตร ตังคณากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ในครั้งนี้ ดำเนินการ ณ วัดเขาบ้านกลาง ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วยจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง จำนวน  ๕๐ คน จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลทับสะแก จำนวน 50 คน จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ๕๐ คน จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ๕๐ คน จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ๕๐ คน จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ๕๐ คน และจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ๕๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกอบรม จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่  22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการท้องถิ่น จะได้ออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาภัยพิบัติ  ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563    อ่าน 475 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**