กิจกรรม : กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน นำโดย นายจำเนียร อิ่มทั่ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการ โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563    อ่าน 435 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**